Jesteś tutaj

Chirurgia onkologiczna

 1. Usuwanie zmian skórnych – chirurgiczne usunięcie podejrzanych onkologicznie zmian skórnych, plastyka powłok, zszycie rany 
 2. Biopsja otwarta guzów powłok ciała i piersi z pełną diagnostyką – pobranie fragmentu podejrzanego onkologicznie guza piersi 
 3. Biopsja gruboigłowa (klasyczna/mammotomiczna) guzów piersi – pobranie fragmentu guza piersi za pomocą klasycznej biopsji gruboigłowej lub nowoczesnej techniki biopsji mammotomicznej (VABB) 
 4. Wycięcie guzów piersi (kwadrantektomia) oraz guzów powłok ciała – diagnostyczne usunięcie guza piersi, guza tkanek miękkich lub pobranie fragmentu guza powłok ciała 
 5. Zabiegi przedziałowe mięsaków tkanek miękkich – usunięcie chirurgiczne mięsaków tkanek miękkich o potwierdzonym rozpoznaniu histopatologicznym 
 6. Wycięcie guza piersi BCT (operacja oszczędzająca) + węzły chłonne pachy – leczenie oszczędzające raka piersi – usunięcie ogniska raka piersi z odpowiednim marginesem + całkowite usunięcie węzłów chłonnych pachowych 
 7. Amputacja prosta/ radykalna zmodyfikowana gruczołu piersiowego – usunięcie gruczołu piersiowego bez/wraz z węzłami chłonnymi pachowymi 
 8. Diagnostyczne pobranie węzła chłonnego – chirurgiczne usunięcie patologicznie zmienionego/podejrzanego onkologicznie węzła chłonnego celem diagnostyki 
 9. Identyfikacja (metoda barwnikowa) i pobranie węzła wartowniczego (SLN) – oznaczenie metodą barwnikową, a następnie chirurgiczne pobranie węzła chłonnego wartowniczego z dołu pachowego lub pachwinowego 
 10. Limfadenektomia pachowa – doszczętne usunięcie węzłów chłonnych dołu pachowego 
 11. Limfadenektomia biodrowo-pachwinowa – doszczętne usunięcie węzłów chłonnych biodrowo-pachwinowych 
 12. Diagnostyka laparoskopowa – laparoskopowa ocena narządów jamy brzusznej 
 13. Laparotomia zwiadowcza – otwarcie jamy brzusznej, ocena zaawansowania klinicznego nowotworu oraz dalsze postępowanie wg zaleceń chirurgii onkologicznej 
 14. Thyroidektomia - całkowite usunięcie tarczycy 
 15. Strumektomia - częściowe wycięcie tarczycy 
 16. Gastrektomia totalna/subtotalna - Całkowite lub częściowe usunięcie żołądka zajętego procesem nowotworowym oraz odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 17. Wyłonienie gastro/jejunostomii odżywczej – otwarcie jamy brzusznej, ocena stopnia zaawansowania nowotworu, a następnie umieszczenie w żołądku/jelicie przetoki (drenu) umożliwiającego podawanie pokarmów płynnych bezpośrednio do żołądka/jelita 
 18. Zespolenie omijające – wytworzenie zespolenia omijającego nieoperacyjne ognisko nowotworu celem podtrzymania drożności przewodu pokarmowego 
 19. Leczenie chirurgiczne guzów trzustki – operacyjne usunięcie guzów trzustki 
 20. Hemikolektomia lewostronna - Wycięcie lewej części okrężnicy (jelita grubego) 
 21. Hemikolektomia prawostronna - Wycięcie prawej części okrężnicy (jelita grubego) 
 22. Resekcje odcinkowe jelita cienkiego – usunięcie fragmentów jelita cienkiego nacieczonych przez nowotwór/ ognisko podejrzane onkologicznie + odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 23. Sigmoidektomia – usunięcie esicy wraz z rakiem/zmianą podejrzaną onkologicznie + odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 24. Resekcja odbytnicy (przednia/brzuszno-kroczowa) – chirurgiczne usunięcie odbytnicy wraz guzem + odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 25. Wyłonienie kolostomii (jedno i dwulufowej) – wyłonienie jelita grubego na powłoki 
 26. Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 27. Wycięcie macicy całkowite bez przydatków 
 28. Wycięcie macicy całkowite z przydatkami 
 29. Amputacja palca/kończyny z powodu nowotworu 
 30. Założenie portu do chemioterapii

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer