Jesteś tutaj

Publikacje

1/148


Tytuł oryginału: Nutrition and pregnancy after bariatric surgery [Dokument elektroniczny]
Autorzy: ŁUKASZ KASKA, J. Kobiela, ANNA ABACJEW-CHMYŁKO, Ł. Chmyłko, M. Wojanowska-Pindel, PAULINA KOBIELA, ANNA WALERZAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, MONIKA PROCZKO-MARKUSZEWSKA, TOMASZ STEFANIAK.
Źródło: ISRN Obesity 2013, article 492060, [6 s.], bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
ISSN: 2090-9446
Uwagi: Dostępny w Internecie : http://www.hindawi.com/isrn/obesity/2013/492060/ [dostęp: 20.05.2013]
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed


2/148


Tytuł oryginału: Brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy wspomagane laparoskopowo : doniesienie wstępne
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M. Bobowicz, M. Kąkol, T[OMASZ] POLEC, T[OMASZ] JASTRZĘBSKI, J[ANUSZ] JAŚKIEWICZ.
Źródło: Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 39
ISSN: 0029-540X
Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r.
Charakt. formalna: PSC
Afiliacja GUMed


3/148


Tytuł oryginału: LHOF - jako salvage breast reconstruction : omówienie techniki i jej miejsce w chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego
Autorzy: D. Maliszewski, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M. Bobowicz, M. Kąkol, J[ANUSZ] JAŚKIEWICZ.
Źródło: Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 27-28
ISSN: 0029-540X
Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r.
Charakt. formalna: PSC
Afiliacja GUMed


4/148


Tytuł oryginału: Podśluzówkowa resekcja endoskopowa heterotopowej trzustki zlokalizowanej w żołądku
Autorzy: M. Bobowicz, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M[ICHAŁ] DUBOWIK, T[OMASZ] JASTRZĘBSKI, J[ANUSZ] JAŚKIEWICZ.
Źródło: Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 38-39
ISSN: 0029-540X
Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r.
Charakt. formalna: PSC
Afiliacja GUMed


5/148


Tytuł oryginału: Zmodyfikowana technika wytworzenia mikroprzetoki odżywczej w grupie pacjentów z nowotworami górnego przewodu pokarmowego
Autorzy: M. Bobowicz, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M. Kąkol, T[OMASZ] JASTRZĘBSKI, J[ANUSZ] JAŚKIEWICZ.
Źródło: Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 38
ISSN: 0029-540X
Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r.
Charakt. formalna: PSC
Afiliacja GUMed


6/148


Tytuł oryginału: Appendektomia laparoskopowa : czy to już standard?
Tytuł angielski: Laparoscopic appendectomy : standard or not?
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, M. Bobowicz, R. Marczewski, JANUSZ JAŚKIEWICZ.
Źródło: Pol. Przegl. Chir. 2013; t. 85, supl. 1, s. S/113-S/114
ISSN: 0032-373X
Uwagi: 66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 18-19 września 2013 : streszczenia
Charakt. formalna: PSC
Afiliacja GUMed


7/148


Tytuł oryginału: Endoscopic submucosal dissection of gastric ectopic pancreas
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, M. Bobowicz, MICHAŁ DUBOWIK, ADAM KOSIŃSKI, TOMASZ JASTRZĘBSKI, JANUSZ JAŚKIEWICZ.
Źródło: Videosurgery 2013; vol. 8, nr 3, s. 249-252, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.757
Punktacja ministerstwa: 15.000


8/148


Tytuł oryginału: New comprehensive surgical curriculum of pre-graduate surgical education
Autorzy: D. Łaski, TOMASZ J. STEFANIAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, MONIKA PROCZKO, ZBIGNIEW GRUCA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Videosurgery 2013; vol. 8, nr 3, s. 200-210, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.757
Punktacja ministerstwa: 15.000


9/148


Tytuł oryginału: Single incision laparoscopic surgery : is it time for laboratory skills training?
Autorzy: D. Łaski, TOMASZ J. STEFANIAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, M. Bobowicz, JAROSŁAW KOBIELA, B. Nateghi, MONIKA PROCZKO, I. Madejewska, ZBIGNIEW GRUCA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Videosurgery 2013; vol. 8, nr 3, s. 216-220, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.757
Punktacja ministerstwa: 15.000


10/148


Tytuł oryginału: Paraesophageal hernia repair followed by cardiac tamponade caused by ProTacks [Dokument elektroniczny]
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, Ł. Jaworski, M. Bobowicz, K. Roszak, KRZYSZTOF Jaroszewicz [JARMOSZEWICZ], JAN ROGOWSKI, TOMASZ JASTRZĘBSKI, JANUSZ JAŚKIEWICZ.
Źródło: Ann. Thorac. Surg. 2012; vol. 94, nr 4, s. e87-e89, bibliogr. 8 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0003-4975
Uwagi: Dostępny w Internecie : http://vls2.icm.edu.pl/pdflinks/12091014414423211.pdf [dostęp: 10.10.2012]
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.454
Punktacja ministerstwa: 35.000


11/148


Tytuł oryginału: False chordae tendineae in right ventricle of adult human hearts : morphological aspects
Autorzy: ADAM KOSIŃSKI, MAREK GRZYBIAK, ADA DUBANIEWICZ, KRZYSZTOF KĘDZIORA, WOJCIECH MAKAREWICZ, DARIUSZ KOZŁOWSKI.
Źródło: Arch. Med. Sci. 2012; vol. 8, nr 5, s. 834-840, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1734-1922
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.067
Punktacja ministerstwa: 25.000


12/148


Tytuł oryginału: Struny ścięgniste rzekome w prawej komorze serca : obraz mikroskopowy
Tytuł angielski: False chordae tendinae in the right ventricle of the human's heart : microscopic view
Autorzy: ADAM KOSIŃSKI, ADA DUBANIEWICZ, WŁODZIMIERZ KUTA, WOJCIECH MAKAREWICZ, MAREK GRZYBIAK, DARIUSZ KOZŁOWSKI.
Źródło: Geriatria 2012; R. 6, nr 4, s. 212-218, bibliogr. 20 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1898-7486
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 5.000


13/148


Tytuł oryginału: Magnetic instrumentation and other applications of magnets in NOTES
Autorzy: JAREK [JAROSŁAW] KOBIELA, S. Grymek, M. Wojnarowska, M. Łubniewski, WOJCIECH MAKAREWICZ, SEBASTIAN DOBROWOLSKI, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Videosurgery 2012; vol. 7, nr 2, s. 67-73, bibliogr. 19 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.757
Punktacja ministerstwa: 15.000


14/148


Tytuł oryginału: Structuralized box-trainer laparoscopic training significantly improves performance in complex virtual reality laparoscopic tasks
Autorzy: D. Łaski, TOMASZ J. STEFANIAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, MONIKA PROCZKO, ZBIGNIEW GRUCA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Videosurgery 2012; vol. 7, nr 1, s. 27-32, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.757
Punktacja ministerstwa: 15.000


15/148


Tytuł oryginału: Palenie marihuany jako przyczyna odmy śródpiersiowej : opis przypadku
Tytuł angielski: Smoking marihuana as a rare cause of pneumomediastinum : case report
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, D. Łaski, ANDRZEJ BASIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Kardiochir. Torakochir. Pol. 2011; t. 8, nr 2, s. 234-238, bibliogr. 8 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1731-5530
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.135
Punktacja ministerstwa: 13.000


16/148


Tytuł oryginału: Kolejnych 200 pierwotnych operacji bariatrycznych : prospektywna ocena wybranych parametrów
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, M[ONIKA] PROCZKO-MARKUSZEWSKA, T[OMASZ] STEFANIAK, D[OMINIKA] BABIŃSKA, M[ARTA] STANKIEWICZ, M[AGDALENA] STADNYK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Pol. Przegl. Chir. 2011; t. 83, supl. 1, s. S/65
ISSN: 0032-373X
Uwagi: 65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 14-17 września 2011 : streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


17/148


Tytuł oryginału: Podśluzówkowa resekcja endoskopowa heterotopowej trzustki zlokalizowanej w żołądku
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M. Bobowicz, M[ICHAŁ] DUBOWIK, A[DAM] KOSIŃSKI, T[OMASZ] JASTRZĘBSKI, J[ANUSZ] JAŚKIEWICZ.
Źródło: Pol. Przegl. Chir. 2011; t. 83, sup. 1, s. S/18
ISSN: 0032-373X
Uwagi: 65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 14-17 września 2011 : streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


18/148


Tytuł oryginału: Zmodyfikowana technika operacji całkowicie laparoskopowego wytworzenia odżywczej mikroprzetoki jelitowej
Autorzy: M. Bobowicz, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M. Kąkol, T[OMASZ] JASTRZĘBSKI, J[ANUSZ] JAŚKIEWICZ.
Źródło: Pol. Przegl. Chir. 2011; t. 83, supl. 1, s. S/17
ISSN: 0032-373X
Uwagi: 65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 14-17 września 2011 : streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


19/148


Tytuł oryginału: Totally laparoscopic feeding jejunostomy : a technique modification
Autorzy: M. Bobowicz, WOJCIECH MAKAREWICZ, T. Polec, A. Kopiejć, TOMASZ JASTRZĘBSKI, JACEK ZIELIŃSKI, JANUSZ JAŚKIEWICZ.
Źródło: Videosurgery 2011; vol. 6, nr 4, s. 256-260, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja ministerstwa: 15.000


20/148


Tytuł oryginału: Transvaginal NOTES cholecystectomy in my partner? No way!
Autorzy: J. Kobiela, TOMASZ STEFANIAK, SEBASTIAN DOBROWOLSKI, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Videosurgery 2011; vol. 6, nr 4, s. 236-241, bibliogr. 14 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja ministerstwa: 15.000


21/148


Tytuł oryginału: Body image is an important augmentation to quality of life in evaluating the results of laparoscopic versus classic surgery
Autorzy: TOMASZ JERZY STEFANIAK, KATARZYNA ADAMCZYK, ANNA WALERZAK, D. Gill, A. Vingerhoets, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ZBIGNIEW GRUCA, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Videosurgery 2010; vol. 5, nr 4, s. 146-151, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.673
Punktacja ministerstwa: 9.000


22/148


Tytuł oryginału: Profikatyka przeciwtężcowa
Autorzy: ZBIGNIEW GRUCA, R. Marciniak, JAROSŁAW KOBIELA, TOMASZ STEFANIAK, JANUSZ GŁOWACKI, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1 Wyd. 2 / pod red. J. Szmidta i J. Kużdżała oraz ZBIGNIEWA GRUCY, M. Krawczyka, P. Lampego i J. A. Polańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Med. Prakt., 2009
Opis fizyczny: S. 342
ISBN: 978-83-7430-228-9
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


23/148


Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia dotyczące zakażeń pooperacyjnych
Autorzy: ZBIGNIEW GRUCA, R. Marciniak, JAROSŁAW KOBIELA, TOMASZ STEFANIAK, JANUSZ GŁOWACKI, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1 Wyd. 2 / pod red. J. Szmidta i J. Kużdżała oraz ZBIGNIEWA GRUZY, M. Krawczyka, P. Lampego i J. A. Polańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Med. Prakt., 2009
Opis fizyczny: S. 329-331
ISBN: 978-83-7430-228-9
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


24/148


Tytuł oryginału: Zakażenia chirurgiczne / pod red. ZBIGNIEWA GRUCY
Autorzy: JANUSZ GŁOWACKI, ZBIGNIEW GRUCA, JAROSŁAW KOBIELA, A. Kwiatkowski, WOJCIECH MAKAREWICZ, R. Marciniak, J. Mészáros, S. Nazarewski, W. L. Olszewski, ZDZISŁAW SIĆKO, TOMASZ STEFANIAK.
Źródło: W: Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1 Wyd. 2 / pod red. J. Szmidta i J. Kużdżała oraz ZBIGNIEWA GRUZY, M. Krawczyka, P. Lampego i J. A. Polańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Med. Prakt., 2009
Opis fizyczny: S. 301-344 : Bibliogr. [92 poz.]
ISBN: 978-83-7430-228-9
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


25/148


Tytuł oryginału: Zakażenia miejsca operowanego
Autorzy: ZBIGNIEW GRUCA, R. Marciniak, JAROSŁAW KOBIELA, TOMASZ STEFANIAK, JANUSZ GŁOWACKI, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1 Wyd. 2 / pod red. J. Szmidta i J. Kużdżała oraz ZBIGNIEWA GRUZY, M. Krawczyka, P. Lampego i J. A. Polańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Med. Prakt., 2009
Opis fizyczny: S. 322-329
ISBN: 978-83-7430-228-9
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


26/148


Tytuł oryginału: Zakażenia skóry i tkanek miękkich
Autorzy: ZBIGNIEW GRUCA, R. Marciniak, JAROSŁAW KOBIELA, TOMASZ STEFANIAK, JANUSZ GŁOWACKI, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1 Wyd. 2 / pod red. J. Szmidta i J. Kużdżała oraz ZBIGNIEWA GRUZY, M. Krawczyka, P. Lampego i J. A. Polańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Med. Prakt., 2009
Opis fizyczny: S. 316-318
ISBN: 978-83-7430-228-9
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


27/148


Tytuł oryginału: Cholecystektomia laparoskopowa z dostępu przez jedno lub dwa nacięcia operacyjne - single incision laparoscopic surgery (SILS lub zmodyfikowany SILS) : doświadczenia wstępne
Autorzy: M. Murawski, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M. Łosin, P[IOTR] CZAUDERNA.
Źródło: Przegl. Chir. Dziec. 2009; t. 4, supl. 1, s. S27
ISSN: 1896-477X
Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Wisła, 23-26.09.2009
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


28/148


Tytuł oryginału: Laparoscopic splenectomy in children: a multicenter experience
Autorzy: M. Murawski, D. Patkowski, W. Korlacki, PIOTR CZAUDERNA, MARIUSZ SROKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, J. Czernik, J. Dzielicki.
Źródło: J. Pediatr. Surg. 2008; vol. 43, nr 5, s. 951-954, bibliogr. 14 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0022-3468
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.557
Punktacja ministerstwa: 20.000


29/148


Tytuł oryginału: Opioid use determines success of videothoracoscopic splanchnicectomy in chronic pancreatic pain patients
Autorzy: TOMASZ STEFANIAK, A. Vingerhoets, WOJCIECH MAKAREWICZ, ŁUKASZ KASKA, J. Kobiela, BARBARA KWIECIŃSKA, A. Stanek, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Langenbecks Arch. Surg. 2008; vol. 393, nr 2, s. 213-218, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1435-2443
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.577
Punktacja ministerstwa: 20.000


30/148


Tytuł oryginału: Laparoscopic sleeve gastrectomy : influence of sleeve size and removed gastric volume
Autorzy: S. Weiner, I. Pomhoff, C. Jacobi, WOJCIECH MAKAREWICZ, G. Weigand, R. Weiner.
Źródło: Obes. Surg. 2008; vol. 18, s. 436-437
ISSN: 9060-8923
Uwagi: 3rd Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders - European Chapter (IFSO-EC), Capri, Italy, April 17-19, 2008 : abstracts
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed


31/148


Tytuł oryginału: Laparoskopowe wyłączenie żółciowo-trzustkowe z przełączeniem dwunastnicy : opis przypadku
Tytuł angielski: Laparoscopic biliopancreatic diversion with duodenal switch : a case report
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, J. Kobiela, ŁUKASZ KASKA, TOMASZ STEFANIAK, MAGDALENA WUJTEWICZ, D. Babińska, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, W. K. Karcz.
Źródło: Wideochirurgia 2008; t. 3, nr 4, s. 210-214, bibliogr. 16 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 6.000


32/148


Tytuł oryginału: Laparoscopic sleeve gastrectomy as a therapeutic option for morbidly obese patients
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, J[AROSŁAW] KOBIELA, M[ARTA] STANKIEWICZ, K. Rachoń, D. Babińska, M[AGDALENA] WUJTEWICZ, A[NDRZEJ] J. ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Athens, Greece, 4-7 July 2007 : abstract book
Opis fizyczny: S. 179
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed


33/148


Tytuł oryginału: Zachowania żywieniowe pacjentów z otyłością olbrzymią zakwalifikowanych do zabiegów bariatrycznych
Autorzy: MARTA STANKIEWICZ, MAGDALENA PIESZKO, TOMASZ STEFANIAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, ŁUKASZ KASKA, WIESŁAWA ŁYSIAK-SZYDŁOWSKA.
Źródło: Endokrynol. Otyłość Zab. Przem. Mat. 2007; t. 3, nr 2, s. 91
ISSN: 1734-3321
Uwagi: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Poznań, 27-29 września 2007 r.
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


34/148


Tytuł oryginału: Strategia chirurgicznego leczenia otyłości patologicznej
Tytuł angielski: The strategy of surgical treatment of morbid obesity
Autorzy: ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK, J. Kobiela, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Kardiologia na co Dzień 2007; t. 2, nr 3, s. 94-101, bibliogr. 26 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1896-7698
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed


35/148


Tytuł oryginału: Laparoskopowe mankietowe usunięcie żołądka jako metoda leczenia chorych z otyłością olbrzymią
Tytuł angielski: Laparoscopic sleeve gastrectomy as a method of treatment of morbid obesity
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, J. Kobiela, M[ONIKA] STANKIEWICZ, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, D[OMINIK] RACHOŃ, D. Babińska, M[AGDALENA] WUJTEWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Nowiny Lek. 2007; t. 76, supl. 1, s. 129-130
ISSN: 0860-7397
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007 r.: streszczenia wykładów i zgłoszonych prac naukowych
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


36/148


Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego przepuklin rozworu przełykowego z zastosowaniem materiału syntetycznego : doniesienie wstępne
Tytuł angielski: Efficiency of hiatal hernia mesh repair : initial report
Autorzy: M[ONIKA] PROCZKO-MARKUSZEWSKA, J. Kobiela, Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] J. ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Nowiny Lek. 2007; t. 76, supl. 1, s. 126-127
ISSN: 0860-7397
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007 r. : streszczenia wykładów i zgłoszonych prac naukowych
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


37/148


Tytuł oryginału: Laparoscopic sleeve gastrectomy : influence of sleeve size and resected gastric volume
Autorzy: R. A. Weiner, S. Weiner, I. Pomhoff, Ch. Jacobi, WOJCIECH MAKAREWICZ, G. Weigand.
Źródło: Obes. Surg. 2007; vol. 17, s. 1297-1305, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.
ISSN: 9060-8923
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.852
Punktacja ministerstwa: 24.000


38/148


Tytuł oryginału: Wernicke's syndrome after sleeve gastrectomy
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, ŁUKASZ KASKA, J. Kobiela, TOMASZ STEFANIAK, JACEK KRAJEWSKI, MARTA STANKIEWICZ, MAGDALENA A. WUJTEWICZ, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Obes. Surg. 2007; vol. 17, nr 5, s. 704-706, bibliogr. 16 poz., streszcz. ang.
ISSN: 9060-8923
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.852
Punktacja ministerstwa: 24.000


39/148


Tytuł oryginału: Obustronna jednoczasowa splanchnicektomia wideotorakoskopowa z dostępu tylnego : doniesienie wstępne
Tytuł angielski: Videothoracoscopic simultaneous bilateral posterior splanchnicectomy : initial report
Autorzy: TOMASZ STEFANIAK, JACEK RESZETOW, L. Żemojtel, J. Kobiela, WOJCIECH MAKAREWICZ, ŁUKASZ KASKA, JACEK KRAJEWSKI, MONIKA PROCZKO-MARKUSZEWSKA, BARBARA KWIECIŃSKA, A. Łachinski, ANDRZEJ BASIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Pol. Przegl. Chir. 2007; t. 79, nr 1, s. 72-78, bibliogr. 16 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 0032-373X
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 6.000


40/148


Tytuł oryginału: Preoperative splenic artery embolization in children : is it really necessary?
Autorzy: TOMASZ STEFANIAK, JAROSŁAW KOBIELA, MONIKA PROCZKO-MARKUSZEWSKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ŁUKASZ KASKA, JANUSZ GŁOWACKI, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, PIOTR CZAUDERNA.
Źródło: Surg. Endosc. 2007; vol. 21, nr 3, s. 494-495, bibliogr. 7 poz.
ISSN: 0930-2794
Charakt. formalna: LDR
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.242
Punktacja ministerstwa: 20.000


41/148


Tytuł oryginału: Laparoscopic sleeve gastrectomy : influence of sleeve size and removed gastric volume
Autorzy: R. A. Weiner, S. Weiner, I. Pomhoff, Ch. Jacobi, WOJCIECH MAKAREWICZ, G. Weigand.
Źródło: W: XII World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity, Porto, Portugal, 5-8 September 2007 : abstract booklet
Opis fizyczny: S. 22
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed


42/148


Tytuł oryginału: Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypassas a treatment of morbid obesity
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, J. Kobiela, M[ONIKA] STANKIEWICZ, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, K. Rachoń, D. Babińska, MAGDALENA A[NNA] WUJTEWICZ, A[NDRZEJ] J[ACEK] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: 2nd Biennial Congress European Society of Endocrine Surgeons, Kraków, 18-20 May, 2006
Opis fizyczny: S. 227
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


43/148


Tytuł oryginału: Opimalization of surgical access in endoscopic adrenalectomy: 7 years of experience of endocrine unit
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, W[ITOLD] PUZDROWSKI, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, A[NNA] BABIŃSKA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, B[ARBARA] KWIECIŃSKA, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: W: 2nd Biennial Congress European Society of Endocrine Surgeons, Kraków, 18-20 May, 2006
Opis fizyczny: S. 92
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


44/148


Tytuł oryginału: Results of treatment of pheochromocytoma : 20 years of experience
Autorzy: B[ARBARA] KWIECIŃSKA, Z[DZISŁAW] WAJDA, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK.
Źródło: W: 2nd Biennial Congress European Society of Endocrine Surgeons, Kraków, 18-20 May, 2006
Opis fizyczny: S. 176
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


45/148


Tytuł oryginału: Surgical strategy of adrenal tumors treatment based on the result of chemical shift magnetic resonance imaging
Autorzy: W[ITOLD] PUZDROWSKI, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, S[EBASTIAN] DOBROWOLSKI, M. Proczko-Markuszewska, J[ANUSZ] GŁOWACKI, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, Z[BIGNIEW] GRUCA, H. Podgórczyk, A[NNA] BABIŃSKA, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: W: 2nd Biennial Congress European Society of Endocrine Surgeons, Kraków, 18-20 May, 2006
Opis fizyczny: S. 182
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


46/148


Tytuł oryginału: Operacje wideoskopowe w zakresie chirurgii gastroenterologicznej i endokrynologicznej
Tytuł angielski: Videoscopic procedures in gastrointestinal and endocrine surgery
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, ŁUKASZ KASKA, TOMASZ STEFANIAK, J. Kobiela, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Wideochirurgia 2006; vol. 1, nr 2, s. 87-93, bibliogr. 36 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed


47/148


Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia po operacjach laparoskopowych i klasycznych
Tytuł angielski: Quality of life after laparoscopic and open surgery
Autorzy: ŁUKASZ KASKA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, J. Kobiela, WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK.
Źródło: Wideochirurgia 2006; vol. 1, nr 2, s. 77-86, bibliogr. 38 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1895-4588
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed


48/148


Tytuł oryginału: Laparoskopowe mankietowe usunięcie żołądka jako metoda leczenia chorych z otyłością olbrzymią
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, J. Kobiela, M[ONIKA] STANKIEWICZ, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, D[OMINIK] RACHOŃ, D. Babińska, M[AGDALENA] WUJTEWICZ, A[NDRZEJ] J[ACEK] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 15 lat Wideochirurgii w Polsce, Kielce, 12-14 października 2006 r.
Opis fizyczny: S. 78-79
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


49/148


Tytuł oryginału: Laparoskopowe zespolenie żołądkowo-jelitowe na pętli Roux-en-Y jako metoda leczenia chorych z otyłością patologiczną
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, J. Kobiela, M[ARTA] STANKIEWICZ, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, D[OMINIK] RACHOŃ, D. Babińska, M[AGDALENA] WUJTEWICZ, A[NDRZEJ] J[ACEK] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 15 lat Wideochirurgii w Polsce, Kielce, 12-14 października 2006 r.
Opis fizyczny: S. 81-82
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


50/148


Tytuł oryginału: Optimalization of surgical approach to videoscopic adrenalectomy : 7 years experience of Endocrine Surgery Unit
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, W[ITOLD] PUZDROWSKI, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, A[NNA] BABIŃSKA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice Lido, Italy, 1-4 June, 2005 : final program and abstracts
Opis fizyczny: S. 301
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed


51/148


Tytuł oryginału: Videothoracoscopic splanchnicectomy : pain relief method in pancreatic cancer and chronic pancreatitis patients. -
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, Ł[UKASZ] KASKA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice Lido, Italy, 1-4 June, 2005 : final program and abstracts
Opis fizyczny: S. 277
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed


52/148


Tytuł oryginału: Jednoczasowa obustronna wideotorakoskopowa splanchnicektomia z dostępu tylnego w leczeniu nieoperacyjnego raka trzustki
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, J[ACEK] RESZETOW, J[ACEK] KRAJEWSKI, L. Żemojtel, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, M. Proczko-Markuszewska, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, A[NDRZEJ] BASIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok, 14-17 września 2005: streszczenia
Opis fizyczny: [1 s.]
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


53/148


Tytuł oryginału: Incidentally discovered adrenal masses in the Department of Internal Medicine, Endocrinology and Hemostatic disorders, Medical University of Gdańsk
Autorzy: ANNA BABIŃSKA, KRZYSZTOF SWORCZAK, MAŁGORZATA SIEKIERSKA-HELLMANN, ANNA LEWCZUK, H. Czaplińska-Kałas, K. Błaut, JOANNA ZIELONKO, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI.
Źródło: Endokrynol. Pol. 2005; t. 56, nr 4, s. 693
ISSN: 0423-104X
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25. 09. 2005
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


54/148


Tytuł oryginału: Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy w materiale Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy AM w Gdańsku.
Tytuł angielski: Incidentally discovered adrenal masses in the Department of Internal Medicine, Endocrinology and Hemostatic Disorders, Medical University of Gdańsk
Autorzy: ANNA BABIŃSKA, KRZYSZTOF SWORCZAK, MAŁGORZATA SIEKIERSKA-HELLMANN, ANNA LEWCZUK, H. Czaplińska-Kałas, K. Błaut, JOANNA ZIELONKO, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI.
Źródło: Endokrynol. Pol. 2005; t. 56, nr 4, s. 692-693
ISSN: 0423-104X
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25. 09. 2005
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


55/148


Tytuł oryginału: Taktyka leczenia chirurgicznego guzów nadnerczy w zależności od wyniku rezonansu magnetycznego z przesunięciem chemicznym.
Tytuł angielski: Surgical strategy of adrenal tumors treatment based on the result of chemical shift magnetic resonance imaging
Autorzy: WITOLD PUZDROWSKI, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK, SEBASTIAN DOBROWOLSKI, M. Proczko-Markuszewska, JANUSZ GŁOWACKI, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, ZBIGNIEW GRUCA, H. Podgórczyk, ANNA BABIŃSKA, KRZYSZTOF SWORCZAK.
Źródło: Endokrynol. Pol. 2005; t. 56, nr 4, s. 691-692
ISSN: 0423-104X
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25. 09. 2005
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


56/148


Tytuł oryginału: Współczesne metody chirurgicznego leczenia chorób nadnerczy.
Tytuł angielski: Modern concepts in surgical treatment of adrenal gland disease
Autorzy: ANDRZEJ ŁACHIŃSKI, TOMASZ OSĘKA, JANUSZ GŁOWACKI, KRZYSZTOF SWORCZAK, ANNA BABIŃSKA, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK, BARBARA KWIECIŃSKA, M. Proczko-Markuszewska, ZBIGNIEW GRUCA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Endokrynol. Pol. 2005; t. 56, nr 4, s. 682
ISSN: 0423-104X
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25. 09. 2005
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


57/148


Tytuł oryginału: A comparison of two invasive techniques in the management of intractable pain due to inoperable pancreatic cancer : neurolytic celiac plexus block and videothoracoscopic splanchnicectomy
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, A[NDRZEJ] BASIŃSKI, A. Vingerhoets, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, S. Connor, Ł[UKASZ] KASKA, A[LEKSANDER] STANEK, B[ARBARA] KWIECIŃSKA, A[NDRZEJ] J[ACEK] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Eur. J. Surg. Oncol. 2005; vol. 31, s. 768-773, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
ISSN: 0748-7983
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.184
Punktacja ministerstwa: 24.000


58/148


Tytuł oryginału: Accessory spleens : preoperative diagnostics limitations and operational strategy in laparoscopic approach to splenectomy in idiopathic thrombocytopenic purpura patients
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, T[OMASZ] STEFANIAK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, H. Podgórczyk, A[NDRZEJ] HELLMANN, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI.
Źródło: Langenbecks Arch. Surg. 2005; vol. 390, nr 1, s. 47-51, bibliogr., streszcz. ang.
ISSN: 1435-2443
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.367
Punktacja ministerstwa: 20.000


59/148


Tytuł oryginału: Leczenie opioidami jako czynnik predykcyjny subiektywnej oceny wideotorakoskopowej splanchnicektomii u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki.
Tytuł angielski: Opioid treatment as a predicting factor of subjective results of videothoracoscopic splanchnicectomy in chronic pancreatitis patients
Autorzy: ZBIGNIEW GRUCA, TOMASZ STEFANIAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, A. Vingerhoets, ŁUKASZ KASKA, J. Kobiela, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Valetudinaria. Post. Med. Klin. Wojsk. 2005; t. 10, nr 2, s. 94-100, bibliogr. 35 poz., streszcz. pol., ang.
ISSN: 1642-6800
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 3.410


60/148


Tytuł oryginału: Analiza powikłań jako narzędzie systemowe procesu zarządzania jakością w Pracowni Chirurgii Małoinwazyjnej
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Videochirurgia 2005; R. 10, nr 1, s. 60
ISSN: 1427-0803
Uwagi: VII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Wideochirurgii, XI Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Konin-Licheń, 27-29 kwietnia 2005
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


61/148


Tytuł oryginału: Effect of NCPB and VSPL on pain and quality of life in chronic pancreatitis patients
Autorzy: ANDRZEJ BASIŃSKI, TOMASZ STEFANIAK, A. Vingerhoets, WOJCIECH MAKAREWICZ, ŁUKASZ KASKA, ALEKSANDER STANEK, A[NDRZEJ] J[ACEK] ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: World J. Gastroenterol. 2005; vol. 11, nr 32, s. 5010-5014, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
ISSN: 1007-9327
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed


62/148


Tytuł oryginału: Videothoracoscopic splanchnicectomy as a method of pain treatment in pancreatic disease
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, Ł[UKASZ] KASKA, M[ARIA] I[GNACY] PIRSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, A[LEKSANDER] STANEK, M[AŁGORZATA] BABIŃSKA, M. Trus.
Źródło: W: 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Barcelona, Spain, 9-12 June, 2004
Opis fizyczny: Abs. P263
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


63/148


Tytuł oryginału: TAPP vs. Lichtenstein hernia repair : results of a prospective study
Autorzy: W[ITOLD] PUZDROWSKI, A[LEKSANDER] STANEK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: W: 1st International Congress of the European Academy of Surgical Sciences, Gdańsk, Poland, 15th-17th September, 2004
Opis fizyczny: S. 89
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


64/148


Tytuł oryginału: Jakość życia u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki po videotorakoskopowej splanchnicektomii
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, Ł[UKASZ] KASKA, M. Kossakowska, M[ARIA] I[GNACY] PIRSKI, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: W: Międzynarodowe Dni Trzustkowe, Ustroń, 23-25 września, 2004: materiały zjazdowe
Opis fizyczny: S. 19-20
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


65/148


Tytuł oryginału: Psychological factors influencing results of cholecystectomy
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, A. Vingerhoets, D. Babińska, M. Turs, J[ANUSZ] GŁOWACKI, D[ARIUSZ] DYMECKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, J. Kobiela, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, [M.] [Markuszewska-Proczko].
Źródło: Scand. J. Gastroenterol. 2004; vol. 39, nr 2, s. 127-132, bibliogr 34 poz., [abs.]
ISSN: 0036-5521
Uwagi: Errata w Scand. J. Gastroenterol., vol. 39, s. 408
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.824
Punktacja ministerstwa: 10.000


66/148


Tytuł oryginału: Zakażenia miejsca operowanego.
Tytuł angielski: Surgical site infection
Autorzy: ZBIGNIEW GRUCA, TOMASZ STEFANIAK, JANUSZ GŁOWACKI, S. Connor, WOJCIECH MAKAREWICZ, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI.
Źródło: Zakażenia 2004, nr 6, s. 18-22, bibliogr. 21 poz., streszcz., summ.
ISSN: 1428-1287
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 1.560


67/148


Tytuł oryginału: Die akzessorische Milz : ein diagnostisches und therapeutisches Problem bei der laparoskopischen Splenektomie bei Patienten mit idiopathischer thrombozytopenischer Purpura.
Tytuł angielski: Accessory spleens : diagnostic and therapeutic problem of the laparoscopic splenectomy in idiopathic thrombocytopenic purpura patients
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, Ł[UKASZ] KASKA, H. Podgórczyk, A[NDRZEJ] HELLMANN.
Źródło: Zentralbl. Chir. 2004; vol. 129, s. 114-118, bibliogr. 26 poz., Zsfassung., abs.
ISSN: 0044-409X
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.339
Punktacja ministerstwa: 7.000


68/148


Tytuł oryginału: Bildgebende Diagnostik in der Nebenschilddrüsenchirurgie.
Tytuł angielski: Imaging in parathyroid gland diseases with relation to surgery
Autorzy: T[OMASZ] OSĘKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, T[OMASZ] STEFANIAK, J. Kobiela, P[IOTR] LASS, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Zentralbl. Chir. 2004; vol. 129, s. 87-91, bibliogr. 15 poz., Zsfassung., abs.
ISSN: 0044-409X
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.339
Punktacja ministerstwa: 7.000


69/148


Tytuł oryginału: Fournier syndrome : modern agressive approach
Autorzy: STANISŁAW HAĆ, WOJCIECH MAKAREWICZ, JANUSZ GŁOWACKI, MARCIN MARKUSZEWSKI, Z. Sićko, E. Pęgiel.
Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2003; vol. 4, nr 4, s. 326-330, bibliogr. 16 poz., summ.
ISSN: 1507-6164
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 5.170


70/148


Tytuł oryginału: Chirurgia śledziony
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Chirurgia dla studentów stomatologii / pod red. ZBIGNIEWA GRUCY, ZDZISŁAWA WAJDY, MARKA DOBOSZA
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2003
Opis fizyczny: S. 234-237
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 3.000


71/148


Tytuł oryginału: Urazy czaszki i centralnego układu nerwowego
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Chirurgia dla studentów stomatologii / pod red. ZBIGNIEWA GRUCY, ZDZISŁAWA WAJDY, MARKA DOBOSZA
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2003
Opis fizyczny: S. 134-139
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 3.000


72/148


Tytuł oryginału: One hundred and ten consecutive uncomplicated retroperitoneal videoscopic adrenalectomies : Polish multicentre study
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, M. Kowalczyk, Ł[UKASZ] KASKA, J. Lubikowski, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, B[ARBARA] KWIECIŃSKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, T[OMASZ] STEFANIAK, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Eur. J. Surg. Oncol. 2003; vol. 29, s. 272-277, bibliogr. 17 poz., [summ.]
ISSN: 0748-7983
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.865
Punktacja ministerstwa: 10.000


73/148


Tytuł oryginału: Ocena videoskopowej adrenalektomii z dostępu pozaotrzewnowego w leczeniu hormonalnie czynnych guzów kory i rdzenia nadnerczy
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, A[LEKSANDER] STANEK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, B[ARBARA] KWIECIŃSKA, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: W: Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich / pod red. ZBIGNIEWA GRUCY : Chirurgia endokrynologiczna, Gdańsk, 17-20.09.2003
Opis fizyczny: S. 111
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


74/148


Tytuł oryginału: Videoskopowa adrenalektomia z dostępu pozaotrzewnowego : ewolucja metody
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, A[LEKSANDER] STANEK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, M. Markuszewska-Proczko, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: W: Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich / pod red. prof. ZBIGNIEWA GRUCY : Chirurgia endokrynologiczna, Gdańsk, 17-20.09.2003
Opis fizyczny: S. 112
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


75/148


Tytuł oryginału: Zastosowanie kwestionariusza FACIT do oceny jakości życia chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki w warunkach polskich.
Tytuł angielski: Application of the FACIT questionnaire in the evaluation of the quality of life in patients with chronic pancreatitis : Polish conditions
Autorzy: TOMASZ STEFANIAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, M. Kossakowska, ANDRZEJ BASIŃSKI, JACEK RESZETOW, J. Kobiela, ALEKSANDER STANEK, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI, R. Konarski, ZBIGNIEW GRUCA.
Źródło: Pol. Przegl. Chir. 2003; t. 75, nr 10, s. 956-965, bibliogr. 21 poz., [streszcz.], [summ.]
ISSN: 0032-373X
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.840


76/148


Tytuł oryginału: Laparoskopowe leczenie przepuklin pachwinowych
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: W: Polski standard leczenia przepuklin pachwiny / pod red. MACIEJA ŚMIETAŃSKIEGO i JUSTYNY BIGDY
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2003
Opis fizyczny: S. 33-36. : Bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 3.000


77/148


Tytuł oryginału: Health-related quality of life and subjective pain assessment in patients suffering from chronic pancreatitis : treatment with videothoracoscopic splanchnicectomy
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK, M. Kossakowska, ANDRZEJ BASIŃSKI, W. Suchorzewski, ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW B. GRUCA.
Źródło: Prog. Med. Res. 2003; vol. 1, nr 27, bibliogr. 34 poz., summ.
ISSN: 1732-2715
Uwagi: Dokument w formie elektronicznej
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 3.000
Index Copernicus: 3.840


78/148


Tytuł oryginału: Quality of life improvement after videothoracoscopic splanchnicectomy in chronic pancreatitis patients : case control study
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK, M. Kossakowska, ANDRZEJ BASIŃSKI, M. Suchorzewski, ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW B. GRUCA.
Źródło: World J. Surg. 2003; vol. 27, nr 8, s. 906-911, bibliogr. 14 poz., abs, r~21s., res.
ISSN: 0364-2313
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.909
Punktacja ministerstwa: 10.000


79/148


Tytuł oryginału: Gallblader and extrahepatic bile duct carcinomas
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, S[TANISŁAW] HAĆ, J[ACEK] RESZETOW.
Źródło: W: 1st International Conference Laparoscopic and open Hepatopancreatobiliary Surgery, Athens, Greece, 7th-9th June 2002 : book of abstracts
Opis fizyczny: Abs. 0 32
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


80/148


Tytuł oryginału: Quality of life of the patients after Bradley's operation due to infected pancreatic necrosis
Autorzy: J[ACEK] RESZETOW, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T. Stefaniak, S[TANISŁAW] HAĆ, S[EBASTIAN] DOBROWOLSKI, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: W: 1st International Conference Laparoscopic and open Hepatopancreatobiliary Surgery, Athens, Greece, 7th-9th June 2002 : book of abstracts
Opis fizyczny: Abs. 0 49
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


81/148


Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne chorych z rakiem tarczycy : doświadczenia własne
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, T[OMASZ] OSĘKA, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: W: Chirurgia tarczycy: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Międzyzdroje, 13-15 czerwiec, 2002: program
Opis fizyczny: [1 s.]
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


82/148


Tytuł oryginału: Przydatność ręcznej gamma kamery w operacyjnym leczeniu wysoko zróżnicowanych raków tarczycy
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, Z[BIGNIEW] GRUCA, T[OMASZ] OSĘKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, P[IOTR] LASS, T[OMASZ] BANDURSKI.
Źródło: W: Chirurgia tarczycy: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Międzyzdroje, 13-15 czerwiec, 2002: program
Opis fizyczny: [1 s.]
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


83/148


Tytuł oryginału: Protein oxidation in male Syrian hamster kidney during estrogen-induced carcinogenesis
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, J. Krajewski, J. Kobiela, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[LEKSANDER] STANEK, M. Asano, R. Kondo, T[AKASHI] WAKABAYASHI, Z[BIGNIEW] GRUCA, M[ICHAŁ] WOŹNIAK.
Źródło: Pathophysiology 2002; vol. 8, s. 269-273, bibliogr. 23 poz., abs.
ISSN: 0928-4680
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 6.000


84/148


Tytuł oryginału: Cytoprotective activity of synthetic aminooxiles in experimental estrogen - dependent carcinogenesis
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, J. Krajewski, J. Kobiela, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Ł[UKASZ] KASKA, J[ANUSZ] GŁOWACKI, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, M[ICHAŁ] WOŹNIAK, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Tumori 2002; vol. 1, nr 2, suppl., s. S105
ISSN: 0300-2529
Uwagi: Symposium on Gastrointestinal, Liver and Pancreatic Cancer, Venice, June 6-8, 2002
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


85/148


Tytuł oryginału: Surgical treatment of the liver metastases in colon cancer
Autorzy: J[ANUSZ] GŁOWACKI, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, T[OMASZ] STEFANIAK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Tumori 2002; vol. 1, nr 2, suppl., s. S74
ISSN: 0300-2529
Uwagi: Symposium on Gastrointestinal, Liver and Pancreatic Cancer, Venice, June 6-8, 2002
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


86/148


Tytuł oryginału: Thoracoscopic splanchnicectomy for pain control in patients with advanced pancreatic cancer
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M. Kossakowska, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, J[ANUSZ] GŁOWACKI, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Tumori 2002; vol. 1, nr 2, suppl., s. S41
ISSN: 0300-2529
Uwagi: Symposium on Gastrointestinal, Liver and Pancreatic Cancer, Venice, June 6-8, 2002
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


87/148


Tytuł oryginału: Wybrane problemy dotyczące zakażenia miejsca operowanego w chirurgii jamy brzusznej.
Tytuł angielski: Current problems of surgical site infection in surgery of the abdomen
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, ZBIGNIEW GRUCA.
Źródło: Twój Mag. Med. 2002; r. 7, nr 87 : Zakażenia Szpitalne, nr 8, s. 58-60, streszcz., summ.
ISSN: 1508-9746
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 2.000
Index Copernicus: 2.590


88/148


Tytuł oryginału: Śledziony dodatkowe jako problem diagnostyczny i leczniczy w laparoskopowym wycięciu śledziony
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Ł[UKASZ] KASKA, H. Podgórczyk, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, A[NDRZEJ] HELLMANN.
Źródło: Videochirurgia 2002; r. 7, nr 2, s. 44
ISSN: 1427-0803
Uwagi: IV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii w Dęblinie 2002 r.
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


89/148


Tytuł oryginału: Śledziony dodatkowe, jako problem diagnostyczny i leczniczy w laparoskopowym wycięciu śledziony z powodu małopłytkowości samoistnej.
Tytuł angielski: Accessory spleen as a diagnostic and therapeutic problem in the laparoscopic splenectomy
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ŁUKASZ KASKA, H. Podgórczyk, WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK, ANDRZEJ HELLMANN.
Źródło: Videochirurgia 2002; t. 7, nr 3/4, s. 55-59, bibliogr. 22 poz., streszcz., summ.
ISSN: 1427-0803
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 2.410


90/148


Tytuł oryginału: Videoskopowa adrenalektomia z dostępu pozaotrzewnowego : ocena wyników leczenia, pooperacyjnej jakości życia oraz analiza kosztów
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, Z. Wojniło, T[OMASZ] STEFANIAK, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Videochirurgia 2002; r. 7, nr 2, s. 38
ISSN: 1427-0803
Uwagi: IV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


91/148


Tytuł oryginału: Wideoskopowa adrenalektomia z dostępu pozaotrzewnowego : ocena wyników leczenia, pooperacyjnego powrotu do aktywności oraz analiza kosztów
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, A[LEKSANDER] STANEK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, T[OMASZ] STEFANIAK, W[ITOLD] PUZDROWSKI, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, M. Proczko-Markuszewska, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Videochirurgia 2002; r. 7, nr 3/4, s. 48-54, bibliogr. 17 poz., streszcz., summ.
ISSN: 1427-0803
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 2.410


92/148


Tytuł oryginału: Wideotorakoskopowa splanchnicektomia jako metoda leczenia bólu u chorych z nieoperacyjnym rakiem trzustki
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, TOMASZ STEFANIAK, ALEKSANDER STANEK, M. Kossakowska, ZBIGNIEW GRUCA.
Źródło: Videochirurgia 2002; R. 7, nr 2, s. 50
ISSN: 1427-0803
Uwagi: IV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


93/148


Tytuł oryginału: Lipofilność syntetycznych aminooksyli w korelacji z cytoprotekcją
Autorzy: T[OMASZ] STEFANIAK, J. Krajewski, J. Kobiela, B[EATA] KALIŃSKA-BŁACH, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, M[ICHAŁ] WOŹNIAK.
Źródło: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław, 18-22 września 2002 roku : streszczenia
Opis fizyczny: S. 284
ISBN: 83-913533-9-7
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


94/148


Tytuł oryginału: Einflussfaktoren auf morbidität und Wirksamkeit der videothorakoskopischen Splanchnikektomie.
Tytuł angielski: Factors determining morbidity and effectiveness in videothoracoscopic splanchnicectomy
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, T[OMASZ] STEFANIAK, A[LEKSANDER] STANEK, A[NDRZEJ] BASIŃSKI, M. Kossakowska, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Zentralbl. Chir. 2002; vol. 127, s. 950-955, bibliogr. 33 poz., Zsfg., abs.
ISSN: 0044-409X
Charakt. formalna: ARZ
Afiliacja GUMed
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.259
Punktacja ministerstwa: 7.000


95/148


Tytuł oryginału: Cztery przypadki zgorzeli Fournier'a : skuteczne leczenie tlenem hiperbarycznym
Autorzy: S[TANISŁAW] HAĆ, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, J[ANUSZ] GŁOWACKI, M[ARCIN] MARKUSZEWSKI, E. Pęgiel.
Źródło: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 12-15 września, 2001: streszczenia
Opis fizyczny: S. 343
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


96/148


Tytuł oryginału: 110 kolejnych niepowikłanych adrenalektomii laparaskopowych
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, M. Kowalczyk, Ł[UKASZ] KASKA, J. Lubikowski, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, M. Umiński, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, M. Proczko-Markuszewska, T[OMASZ] STEFANIAK, S. Pynka.
Źródło: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 12-15 września, 2001: streszczenia
Opis fizyczny: S. 47
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


97/148


Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne zakażonej martwicy trzustki
Autorzy: J[ACEK] RESZETOW, Z[BIGNIEW] GRUCA, M[AREK] DOBOSZ, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, J[ANUSZ] GŁOWACKI.
Źródło: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 12-15 września, 2001: streszczenia
Opis fizyczny: S. 282
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


98/148


Tytuł oryginału: Open versus videoscopic retroperitoneal adrenalectomy
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, M. Proczko-Markuszewska, T[OMASZ] STEFANIAK.
Źródło: W: 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Maastricht, The Netherlands, 13-16 June, 2001: final programme
Opis fizyczny: S. 159
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


99/148


Tytuł oryginału: Sto dziesięć kolejnych, niepowikłanych pozaotrzewnowych adrenalektomii videoskopowych : polskie doświadczenie dwuośrodkowe
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, M. Kowalczyk, Ł[UKASZ] KASKA, J. Lubikowski, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, M. Umiński, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, M. Proczko-Markuszewska, T[OMASZ] STEFANIAK, S. Pynka.
Źródło: Acta Clin. Morphol. 2001; t. 4, supl. 1, s. 64
Uwagi: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź, 20-22 czerwca, 2001: streszczenia prac
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


100/148


Tytuł oryginału: Acute pancreatitis in rats induced by peracetate - metabolite of ethanol, initial studies
Autorzy: K. Jankowski, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, MICHAŁ WOŹNIAK, JOLANTA KUBASIK-JURANIEC, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, MIROSŁAWA NOWACKA.
Źródło: Med. Sport. 2001; vol. 17, nr 13, (supl.), s. S30-S32, bibliogr. 21 poz., summ.
ISSN: 1232-406X
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 2.760


101/148


Tytuł oryginału: Protein peroxidative response to prolonged treatment with estrogen in male Syrian hamsters
Autorzy: T. Stefaniak, J. Krajewski, J. Kobiela, WOJCIECH MAKAREWICZ, ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW GRUCA, MICHAŁ WOŹNIAK.
Źródło: Med. Sport. 2001; vol. 17, nr 13, (supl.), s. S33-S35, bibliogr. 14 poz., summ.
ISSN: 1232-406X
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 2.760


102/148


Tytuł oryginału: Jednoczasowe laparoskopowe wycięcie śledziony i pęcherzyka żółciowego.
Tytuł angielski: Simoultanous laparoscopic splenectomy and cholecystectomy
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, T. Stefaniak, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ZBIGNIEW GRUCA.
Źródło: Pol. Merk. Lek. 2001; t. 11, nr 62, s. 158-159, bibliogr. 14 poz., [streszcz.], [summ.]
ISSN: 1426-9686
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 6.240


103/148


Tytuł oryginału: Surgical treatment of infected pancreatic necrosis
Autorzy: J[ACEK] RESZETOW, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, J[ANUSZ] GŁOWACKI, S[TANISŁAW] HAĆ, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: W: Surgical Infection Society Europe, 14th Annual Meeting, Gdańsk, May 31
Adres wydawniczy: June 2, 2001
Opis fizyczny: S. 90
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


104/148


Tytuł oryginału: Jakość życia u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki po wideotorakoskopowej splanchnicektomii.
Tytuł angielski: Quality of life in patients with chronic pancreatitis treated with videothoracoscopic splanchnicectomy
Autorzy: T. Stefaniak, M. Kossakowska, ALEKSANDER STANEK, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ZBIGNIEW GRUCA.
Źródło: Sztuka Leczenia 2001; t. 7, nr 2, s. 17-23, bibliogr. 10 poz., streszcz., summ.
ISSN: 1234-7175
Charakt. formalna: ARP
Punktacja ministerstwa: 0.500
Index Copernicus: 0.400


105/148


Tytuł oryginału: Efektywność cytoprotekcji białek komórkowych przez TEMPO i 4-OH-TEMPO w układzie in vivo i in vitro
Autorzy: T. Stefaniak, J. Krajewski, J. Kobiela, BEATA KALIŃSKA-BŁACH, WOJCIECH MAKAREWICZ, ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW GRUCA, MICHAŁ WOŹNIAK.
Źródło: W: XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Toruń, 10-14.IX.2001 : streszczenia
Opis fizyczny: S. 307
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


106/148


Tytuł oryginału: The experimental model of chronic pancreatitis in rats by infusion trinitrobenzene sulfonic acid into pancreatic duct : own experience
Autorzy: W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M[ICHAŁ] WOŹNIAK, Ł[UKASZ] KASKA, Z[BIGNIEW] GRUCA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, K. Jankowski, A[LEKSANDER] STANEK.
Źródło: Gut 2000; vol. 47, suppl. 3, ab, s. s. A145
ISSN: 0017-5749
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


107/148


Tytuł oryginału: Natural course-mimic experimental chronic pancreatitis
Autorzy: K. Jankowski, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, W. Adamonis, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, JOLANTA KUBASIK-JURANIEC, MICHAŁ WOŹNIAK.
Źródło: Gut 2000; vol. 47, suppl. 3, ab, s. s. A146
ISSN: 0017-5749
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed


108/148


Tytuł oryginału: New model of experimental recurrent acute pancreatitis using synthetic hydrophobic hydroperoxide
Autorzy: Ł[UKASZ] KASKA, M[ICHAŁ] WOŹNIAK, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, K. Jankowski, Z[BIGNIEW] GRUCA.
Źródło: Gut 2000; vol. 47, suppl. 3, ab, s. s. A144
ISSN: 0017-5749
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed


109/148


Tytuł oryginału: Surgical treatment of the liver metastases in colon cancer
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, J[ACEK] RESZETOW, J[ANUSZ] GŁOWACKI, T[OMASZ] OSĘKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: Gut 2000; vol. 47, suppl. 3, s. A269-A270
ISSN: 0017-5749
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


110/148


Tytuł oryginału: Surgical treatment of infected pancreatic necrosis
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, M[AREK] DOBOSZ, J[ACEK] RESZETOW, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M[ARCIN] MARKUSZEWSKI.
Źródło: Hepatogastroenterology 2000; vol. 47, suppl. 2, ab, s. s. 155
ISSN: 0172-6390
Uwagi: 10th World Congress, International Gastro-Surgical Club, Rome, Italy 17 to 20 October 2000
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


111/148


Tytuł oryginału: Surgical treatment of liver metastases from colorectal cancer
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, J[ACEK] RESZETOW, T[OMASZ] OSĘKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: Hepatogastroenterology 2000; vol. 47, suppl. 2, ab, s. s. 108
ISSN: 0172-6390
Uwagi: 10th World Congress, International Gastro-Surgical Club, Rome, Italy 17 to 20 October 2000
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.500


112/148


Tytuł oryginału: Does unintended peritoneotomy during posterior videoscopic adrenalectomy is an indication to conversion?
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, M. Kowalczyk, J. Lubikowski, Z[BIGNIEW] GRUCA, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: W: Nice 2000: 8th International Congress, Nice, France, June 28-July 1, 2000: abstracts
Opis fizyczny: S. 111.
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


113/148


Tytuł oryginału: Videoscopic retroperitoneal adrenalectomy : multicenter experience
Autorzy: M. Kowalczyk, A[LEKSANDER] STANEK, J. Lubikowski, M. Umiński, Z[BIGNIEW] GRUCA, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, S. Pynka, M. Ostrowski.
Źródło: W: Nice 2000: 8th International Congress, Nice, France, June 28-July 1, 2000: abstracts
Opis fizyczny: S. 111
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


114/148


Tytuł oryginału: Splenektomia laparoskopowa z dostępu tylno-bocznego u chorych z małopłytkowością samoistną.
Tytuł angielski: Laparoscopic splenectomy with postero-lateral approach in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW GRUCA, ANDRZEJ HELLMANN, WOJCIECH MAKAREWICZ, HANNA CIEPŁUCH, ŁUKASZ KASKA, TOMASZ OSĘKA.
Źródło: Pol. Merk. Lek. 2000; t. 9, nr 53, s. 764-766, bibliogr. 20 poz., [summ.]
ISSN: 1426-9686
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 6.240


115/148


Tytuł oryginału: Two cases of Fournier's disease : successfull hyperbaric chamber treatment
Autorzy: STANISŁAW HAĆ, WOJCIECH MAKAREWICZ, MARCIN MARKUSZEWSKI, Z. Sićko, E. Pęgiel.
Źródło: W: Third International Meeting on the Therapy of Infections, Florence, Italy, December 4-6, 2000
Opis fizyczny: S. 156
Charakt. formalna: ZSZ
Afiliacja GUMed
Punktacja ministerstwa: 0.250


116/148


Tytuł oryginału: Adrenalektomia laparoskopowa z bocznego dostępu pozaotrzewnowego : doniesienie wstępne
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI.
Źródło: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września, 1999: program i streszczenia
Opis fizyczny: S. 143-144
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


117/148


Tytuł oryginału: Technika adrenalektomii laparoskopowej z bocznego dostępu zaotrzewnowego : prezentacja video
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI.
Źródło: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września, 1999: program i streszczenia
Opis fizyczny: S. 143
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


118/148


Tytuł oryginału: Technika splenektomii laparoskopowej : prezentacja video
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września, 1999: program i streszczenia
Opis fizyczny: S. 144
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


119/148


Tytuł oryginału: Pourazowe pęknięcie trzustki.
Tytuł angielski: Traumatic rupture of the pancreas
Autorzy: ANDRZEJ JACEK ŁACHIŃSKI, WOJCIECH MAKAREWICZ, JACEK RESZETOW, DARIUSZ DYMECKI.
Źródło: Gastroenterol. Pol. 1999; vol. 6, nr 1, s. 77-80, bibliogr. 13 poz., streszcz., abs.
ISSN: 1232-9886
Charakt. formalna: ARP
Afiliacja GUMed


120/148


Tytuł oryginału: Diabetic foot syndrome
Autorzy: ZBIGNIEW GRUCA, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: II. Postgraduate Course in Surgical Infections, Halle, Germany, October 2-5, 1999 : abstract
Opis fizyczny: [7 s.] : bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: ZRZ


121/148


Tytuł oryginału: Technika adrenalektomii laparoskopowej z bocznego dostępu zaotrzewnowego
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI, K[RZYSZTOF] SWORCZAK.
Źródło: W: IX Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Kraków, 6-9.06.1999: streszczenia
Opis fizyczny: Streszcz. 141
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


122/148


Tytuł oryginału: Adrenalektomia laparoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego.
Tytuł angielski: Laparoscopic adrenalectomy from the lateral retroperitoneal approach
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW GRUCA, ZDZISŁAW WAJDA, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, KRZYSZTOF SWORCZAK, BARBARA KWIECIŃSKA, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI.
Źródło: Pol. Merk. Lek. 1999; t. 7, nr 40, s. 188-190, bibliogr. 24 poz., [summ.]
ISSN: 1426-9686
Charakt. formalna: ARP


123/148


Tytuł oryginału: Rak pęcherzyka i zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, J[ACEK] RESZETOW, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, S[TANISŁAW] HAĆ.
Źródło: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Leczenie nowotworów górnej części układu pokarmowego, Wrocław, 27-29 maja 1999 roku: program naukowy, streszczenia
Opis fizyczny: Abs. 26
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


124/148


Tytuł oryginału: Rozpoznanie i śródoperacyjna ocena zaawansowania raka trzustki
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, J[ACEK] RESZETOW, S[TANISŁAW] HAĆ, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Leczenie nowotworów górnej części układu pokarmowego, Wrocław, 27-29 maja 1999 roku: program naukowy, streszczenia
Opis fizyczny: Abs. 65
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


125/148


Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w laparoskopowej - "od dna" cholecystektomii.
Tytuł angielski: Laparoscopic cholecystectomy from fundus downward - own experience
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW GRUCA, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Z. Mackiewicza. T. 4
Adres wydawniczy: [Warszawa], 1999
Opis fizyczny: S. 466-468, summ., streszcz. : Bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: RKS


126/148


Tytuł oryginału: Poliaminy jako potencjalny marker raka jelita grubego.
Tytuł angielski: Polyamines as a potential biochemical marker of colorectal cancer
Autorzy: WOJCIECH MAKAREWICZ, ANTONI TORUŃSKI, MAREK DOBOSZ, K. Lis, K. Rolka, A. Lesner, IRENA JABŁOŃSKA-KASZEWSKA, ZBIGNIEW GRUCA, ZDZISŁAW WAJDA.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Z. Mackiewicza. T. 3
Adres wydawniczy: [Warszawa], 1999
Opis fizyczny: S.195-197, summ., streszcz. : Bibliogr. 8 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


127/148


Tytuł oryginału: Postępowanie chirurgiczne w zakażonej martwicy trzustki.
Tytuł angielski: Surgical management of infected necotizing pancreatitis
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, Z[DZISŁAW] WAJDA, M[AREK] DOBOSZ, J[ACEK] RESZETOW, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Z. Mackiewicza. T. 4
Adres wydawniczy: [Warszawa], 1999
Opis fizyczny: S. 197-200, summ., streszcz. : Bibliogr. 26 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


128/148


Tytuł oryginału: Próba oceny zapotrzebowania kalorycznego w żywieniu chorych z ciężką postacią ropnego zapalenia otrzewnej
Tytuł angielski: Trial of estimation of calorie requirement in nutrition of patients with severe, purulent peritonitis
Autorzy: K. Basińska, E. Lenkiewicz, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, S[EBASTIAN] DOBROWOLSKI.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Z. Mackiewicza. T. 3
Adres wydawniczy: [Warszawa], 1999
Opis fizyczny: S. 412-416, summ., streszcz. : Bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


129/148


Tytuł oryginału: Technika adrenalektomii laparoskopowej z bocznego dostępu zaotrzewnowego
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] GRUCA, K[RZYSZTOF] SWORCZAK, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, A[NDRZEJ] ŁACHIŃSKI.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Z. Mackiewicza. T. 4
Adres wydawniczy: [Warszawa], 1999
Opis fizyczny: S. 468-471, summ., streszcz. : Bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


130/148


Tytuł oryginału: Technika splenektomii laparoskopowej.
Tytuł angielski: Technique of laparoscopic splenectomy
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW GRUCA, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Z. Mackiewicza. T. 4
Adres wydawniczy: [Warszawa], 1999
Opis fizyczny: S. 472-474, summ., streszcz. : Bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


131/148


Tytuł oryginału: Wodniaki rzekome (seroma) po operacjach beznapięciowych przepuklin pachwinowych z użyciem siatki polipropylenowej.
Tytuł angielski: Sarcoma after tension-free herniorraphy using synthetic mesh
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ZBIGNIEW GRUCA.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Z. Mackiewicza. T. 4
Adres wydawniczy: [Warszawa], 1999
Opis fizyczny: S. 392-394, summ., streszcz. : Bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


132/148


Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów z doprzewodowym podaniem syntetycznej, hydrofobowej pochodnej wodoronadtlenku kwasu linolowego
Autorzy: ŁUKASZ KASKA, MICHAŁ WOŹNIAK, WOJCIECH MAKAREWICZ, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, K. Jankowski, R. Kondo, ZBIGNIEW GRUCA.
Źródło: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T. 2 / pod red. Z.Mackiewicza
Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
Opis fizyczny: S. 339-342, streszcz., summ. : Bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: RKS
Afiliacja GUMed


133/148


Tytuł oryginału: Acute pancreatitis - diagnostic and surgical procedures in Poland - 15 years review
Autorzy: Z[DZISŁAW] WAJDA, Z[BIGNIEW] GRUCA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, J[ACEK] RESZETOW, Ł[UKASZ] KASKA, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: Br. J. Surg. 1998; vol. 85, suppl. 2, ab, s. s. 81
ISSN: 0007-1323
Uwagi: Eurosurgery 98. Eighth European Congress of Surgery, Budapest, July 1998
Charakt. formalna: ZSZ


134/148


Tytuł oryginału: Rozpoznanie i śródoperacyjna ocena raka trzustki
Autorzy: Z[BIGNIEW] GRUCA, J[ACEK] RESZETOW, S[TANISŁAW] HAĆ, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, M[AREK] DOBOSZ, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: W: IV Zjazd i XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej :Nowotwory skóry i tkanek miękkich : program naukowy, streszczczenia, Poznań, 14-17 maja 1998
Charakt. formalna: PSZ
Afiliacja GUMed


135/148


Tytuł oryginału: Nitric oxide and heparin treatment of microcirculatory disturbances of the colon in experimental colitis in rats
Autorzy: M[AREK] DOBOSZ, L. Mionskowska, S[EBASTIAN] DOBROWOLSKI, D[ARIUSZ] DYMECKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M[ARIA] HRABOWSKA, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: W: 37th World Congress of Surgery, International Surgical Week ISW 97, Acapulco, Mexico, August 24-30, 1997
Opis fizyczny: Abs. 1050
Charakt. formalna: ZSZ


136/148


Tytuł oryginału: Zaburzenia mikrokrążenia w trzustce w ceruleinowym ostrym zapaleniu trzustki u szczurów z uwzględnieniem wpływu tlenku azotu i heparyny
Autorzy: M[AREK] DOBOSZ, S[TANISŁAW] HAĆ, L. Mionskowska, S[EBASTIAN] DOBROWOLSKI, D[ARIUSZ] DYMECKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: W: 58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Katowice, 17-20 września 1997: streszcz
Opis fizyczny: S. 224
Charakt. formalna: PSZ


137/148


Tytuł oryginału: Cholecystektomia laparoskopowa u wybranych chorych przy użyciu dwóch troakarów.
Tytuł angielski: Two-puncture modification of laparoscopic cholecystectomy in selected patients
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ZDZISŁAW WAJDA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 1997; t. 27, supl. 1, s. 89-94, bibliogr. 6 poz., [streszcz.], summ.
ISSN: 0303-4135
Charakt. formalna: ARP


138/148


Tytuł oryginału: Cholecystektomia laparoskopowa w materiale II Katedry Chirurgii AMG - próba ustalenia algorytmu postępowania w kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych.
Tytuł angielski: Laparoscopic cholecystectomy in material of the Second Department of Surgery Medical University of Gdańsk - a trial to establish an algorithm of management of cholelithiasis and choledocholithiasis
Autorzy: ZDZISŁAW WAJDA, ALEKSANDER STANEK, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, ROMAN MARCZEWSKI, ANDRZEJ BABICKI, WOJCIECH MAKAREWICZ.
Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 1997; t. 27, supl. 1, s. 95-100, bibliogr. 10 poz., [streszcz.], summ.
ISSN: 0303-4135
Charakt. formalna: ARP


139/148


Tytuł oryginału: Laparoskopowe wyłonienie przetoki kałowej - metoda z wyboru u wybranych chorych.
Tytuł angielski: Laparoscopic colostomy - the procedure of choice in selected patients
Autorzy: ALEKSANDER STANEK, ZDZISŁAW WAJDA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, WOJCIECH MAKAREWICZ, H. Podgórczyk.
Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 1997; t. 27, supl. 1, s. 171-176, bibliogr. 9 poz., [streszcz.], summ.
ISSN: 0303-4135
Charakt. formalna: ARP


140/148


Tytuł oryginału: Rozpoznanie i leczenie przewlekłego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: Chronic pancreatitis diagnosis and treatment
Autorzy: ZDZISŁAW WAJDA, ZBIGNIEW GRUCA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, JACEK RESZETOW, ŁUKASZ KASKA, WOJCIECH MAKAREWICZ, JANUSZ GŁOWACKI, TOMASZ WYSOCKI, MAREK DOBOSZ, ANDRZEJ BABICKI.
Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 1997; t. 27, s. 101-111, bibliogr. 28 poz., summ. streszcz.
ISSN: 0303-4135
Charakt. formalna: ARP


141/148


Tytuł oryginału: Nitric oxide and heparin treatment of microcirculatory disturbances of the colon in experimental colitis in rats
Autorzy: M[AREK] DOBOSZ, L. Mionskowska, S[EBASTIAN] DOBROWOLSKI, D[ARIUSZ] DYMECKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, M[ARIA] HRABOWSKA, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: Br. J. Surg. 1997; vol. 84, suppl. 2, s. 98
ISSN: 0007-1323
Uwagi: "Eurosurgery 97", Seventh European Congress of Surgery, Athens, June 1997
Charakt. formalna: ZSZ


142/148


Tytuł oryginału: Zaburzenia mikrokrążenia w ścianie jelita w doświadczalnym zapaleniu jelita grubego u szczurów z uwzględnieniem wpływu tlenku azotu i heparyny
Tytuł angielski: Microcirculatory disturbances within the rectal wall in experimental colitis in rats with reference to nitric oxide and heparin treatment
Autorzy: MAREK DOBOSZ, L. Mionskowska, SEBASTIAN DOBROWOLSKI, D. Dymecki, WOJCIECH MAKAREWICZ, MARIA HRABOWSKA, ZDZISŁAW WAJDA.
Źródło: Gastroenterol. Pol. 1997; t. 4, nr 3, s. 245-249, bibliogr. 19 poz., streszcz. summ.
ISSN: 1232-9886
Charakt. formalna: ARP


143/148


Tytuł oryginału: Are polyamines a biochemical marker of colorectal carcinoma ?
Autorzy: A. Toruński, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, K. Rolka, J. Fabiszewska, A. Lesner, I[RENA] JABŁOŃSKA-KASZEWSKA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: W: New Trends in Diagnosis and Treatment of Liver and Colonic Diseases: Falk Symposium, Lviv, Ukraine, Oktober 25, 1997: abstracts
Opis fizyczny: S. 318
Charakt. formalna: ZSZ


144/148


Tytuł oryginału: Wpływ leczenia heparyną na zaburzenia mikrokrążenia w trzustce u szczurów w doświadczelnym ceruleinowym ostrym zapaleniu
Autorzy: MAREK DOBOSZ, STANISŁAW HAĆ, DARIUSZ DYMECKI, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANDRZEJ ROSZKIEWICZ, ZDZISŁAW WAJDA.
Źródło: Pol. Przegl. Chir. 1997; t. 69, nr 3, s. 252-258, bibliogr. 23 poz., [streszcz.], [summ.]
ISSN: 0032-373X
Charakt. formalna: ARP


145/148


Tytuł oryginału: Cholecystectomia laparoskopowa w materiale II Katedry Chirurgii AMG - próba ustalenia algorytmu postępowania w kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych
Autorzy: Z[DZISŁAW] WAJDA, A[LEKSANDER] STANEK, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, R[OMAN] MARCZEWSKI, A[NDRZEJ] BABICKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: Videochirurgia 1997; r. 2, nr 1, s. 57, abs. P 49
ISSN: 1427-0803
Uwagi: I Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Videochirurgii, Gdańsk, 24-27.04.1997
Charakt. formalna: ARP


146/148


Tytuł oryginału: Laparoscopic colostomy - the procedure of choice in selected patients
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[DZISŁAW] WAJDA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: Videochirurgia 1997; r. 2, nr 1, s. 45, abs. P26
ISSN: 1427-0803
Uwagi: I Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Videochirurgii, Gdańsk, 24-27.04.1997
Charakt. formalna: ARP


147/148


Tytuł oryginału: Two - puncture modification of laparoscopic cholecystectomy in selected patients
Autorzy: A[LEKSANDER] STANEK, Z[DZISŁAW] WAJDA, Z[BIGNIEW] ŚLEDZIŃSKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ.
Źródło: Videochirurgia 1997; r. 2, nr 1, s. 55, abs. P 46
ISSN: 1427-0803
Uwagi: I Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Videochirurgii, Gdańsk, 24-27.04.1997
Charakt. formalna: ARP


148/148


Tytuł oryginału: Zaburzenia mikrokrążenia w trzustce w ceruleinowym ostrym zapaleniu trzustki u szczurów z uwzględnieniem wpływu tlenku azotu i heparyny
Autorzy: M[AREK] DOBOSZ, S[TANISŁAW] HAĆ, L. Mionskowska, S[EBASTIAN] DOBROWOLSKI, D[ARIUSZ] DYMECKI, W[OJCIECH] MAKAREWICZ, Z[DZISŁAW] WAJDA.
Źródło: Wiad. Lek. 1997; t. 50, supl. 1, cz. 2, s. 108-114, bibliogr. 30 poz., streszcz., abs.
ISSN: 0043-5147
Charakt. formalna: ARP

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer